Mēs šodien sākam!

Šodien, 2010. gada 20. janvārī sākas jauna, interesanta un, cerams, ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar diviem maniem labiem draugiem - īru seteriem Nelsonu (Neal Wolmar Attraction) un Remī (Remington Wolmmar Attraction). Jauna tāpēc, ka šodien mēs sāksim kopā apgūt jaunu apmācības formu - apmācību ar klikera palīdzību.

Ar Nelsonu esam kopā vairāk kā divus gadus, šobrīd viņam ir 2 gadi un 9 mēneši. Nelsons ir apguvis paklausības iemaņas apmācību laukumā, bet pārsvarā ar viņu esam strādājuši mājas kārtībā. Nelsons zina un pārsvarā labi izpilda komandas "šurp", "sēdi", "guli", "ķepu", "blakus", "lejā" (lai izkāptu no gultas, hehe) un vēl šo to. Viņš saprot, ko nozīmē "ēdīsi?" un "ārā", "ejam", "mežs", "braucam" utt. Būs interesanti, jo Nelsons nav no tiem, kurus ļoti interesē barība. No kārumiem, protams, viņš neatsakās...

Remī pie mums dzīvo pavisam neilgi, viņam tikko palika 4 mēneši, viņš suņu skolā nav gājis, bet jau diezgan labi zina komandu "šurp", "sēdi" un vēl šo to. Nu jau pāris dienas diezgan stabili prasās ārā un barības pielūgsmes ziņā ir pilnīgs pretstats lielajam brālim.

Mans mērķis, uzsākot klikerapmācību, ir mierīgas, harmoniskas attiecības ar maniem suņiem, interesanta kopīga laika pavadīšana un laba sadarbība suņu ikdienas uzvedībā. Pirmā diena, par kuru tūlīt atskaitīšos, ir pagājusi ļoti aizraujoši.

ceturtdiena, 2010. gada 21. janvāris

Vēl viens ievadgabaliņš

No www. aktiv-mit-hund.de - Kā notiek klikerapmācība?
Vispirms sunim tiek iemācīts, ka klikera skaņa ir saistīta ar kaut ko pozitīvu. Visvienkāršāk šo soli ir mācīties ar barību: paņemiet pusi suņa dienas barības devas un ar dažādu laika intervālu dažādās situācijās klikšķiniet, uzreiz pēc klikšķa iedodot sunim gabaliņu ēdiena. Katram klikšķim C seko barība / kārums K (klikšķis + apstiprinājums = C+K). Ja šādi strādāsiet divas – trīs dienas, suns sāks klikšķi uztvert nevis kā neitrālu, viņam neinteresantu skaņu, bet gan, sagaidot kaut ko pozitīvu, sāks uz to reaģēt. No šī brīža var sākt izmantot klikeri, lai trenētu suņa izturēšanos.
Pievērsiet uzmanību, lai šajā brīdī suns netiktu mudināts kaut ko darīt vai kaut kā uzvesties, t.i., sunim pagaidām netiek dotas nekādas komandas vai citi signāli. Ne pirms, ne pēc C nerunājiet ar suni. „Komandas” jeb signāli klikerapmācībā tiek izmantoto vēlāk, un tas arī ir loģiski: ko lai suns iesāk ar komandu „ķepu” vai „sēdi”, ja viņam ar šīm skaņām nekāda darbība nesaistās. Viņš nezina, kas viņam jādara, tāpēc komandas sunim sāk dot tikai tad, kad viņš vēlamo izturēšanos ir tīri labi apguvis, - tikai tad viņš var sasaistīt darbību ar signālu. Tātad vispirms nedariet neko citu, kā tikai gaidiet uz to brīdi, kad suns izdara kaut mazu solīti vēlamajā virzienā.
Tas var būt skatiens īstajā virzienā (piemēram, uz priekšmetu, kas viņam jāiemācās) vai nevilšus pacelta ķepa. Tieši tajā brīdī, kad suns rāda vēlamo izturēšanos, jāatskan klikšķim, kas tiek apstiprināts ar kaut ko, kas tieši tajā brīdī sunim būs kārota atlīdzība (kārums, rotaļlieta). Šī situācija tiek atkārtota vairākas reizes, un tad prasiet no suņa vienu pakāpi vairāk. Sunim, piemēram, jāpaiet viens solis apgūstamā priekšmeta virzienā. Tā maziem solīšiem jūs tuvojaties treniņa mērķim. Klikšķis pabeidz izturēšanos, t.i., pēc klikšķa suns drīkst apgriezties, pienākt pie saimnieka, lai paņemtu kārumu, vai arī atstāt apgūstamo pozīciju.
Tiklīdz kāda izturēšanās ir puslīdz „apgūta” un to vajadzētu uzlabot, neapstipriniet katru izpildi, bet variējiet, t.i., ar neregulāru intervālu – kādu brīdi katru 3. izpildi, tad atkal katru, pēc tam katru ceturto utt. Ne vienmēr apstipriniet arī katru progresu, t.i., ilgāku sēdēšanu, ilgāku iešanu cieši blakus; dariet arī to neregulāri, pa brīdim apstiprinot arī pēc īsa vēlamās uzvedības mirkļa. – Kļūstiet neaprēķināms suņa acīs. Ja C + K iespējamība ir augsta, tas palīdzēs sunim saglabāt motivāciju. Ja katrai korektai izpildei seko C+K, tas ātri vien kļūst garlaicīgi, suņa motivācija krītas. Dodiet sunim īpašu atzinību par īpaši labu izpildi (t.i., vairāk kārumu, uzslavu ar balsi).
Signālu (komandu / žestu) pievienojiet tad, kad suns kādu izturēšanos / uzvedību izpildīs ar vislielāko ticamību, pie kam – pilnībā (t.i., nevis tikai tad, ja tuvojas riepai, bet jau izlec tai cauri). Signāls tiek pievienots, tieši pirms suns izdara darbību, t.i., arī pirms klikšķa. Kad signāls ir pievienots, apstiprinātas tiek tikai tās darbības, kuras suns izdara, ja dots signāls. T.i., neapstipriniet ar C+K darbību, ko suns izdara pareizi, bet bez signāla saņemšanas.
Nepieņemiet, ka nu suns ir apguvis iemācīto un izpildīs to vienmēr un visur. Ir nepieciešami daudzi atkārtojumi un uzvedības „ģeneralizēšana”, kas nozīmē – suns to darīs dažādos apstākļos, dažādās vietās, diennakts laikos un pie dažādiem blakus kairinātājiem. Kad suns apguvis arī to, C + K tiek pakāpeniski noņemts un tiek dots tikai īpaši izcilas izpildes gadījumā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru